Studiu salarial

Error message

Notice: Undefined index: field_members_only in _ctools_entity_field_value_ctools_access_get_child() (line 63 of /home/admin/web/hr-club.md/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/access/entity_field_value.inc).

DESCRIEREA SERVICIULUI

Scopul Studiului „Salarii şi beneficii” este de a oferi, companiilor participante, un instrument util privind identificarea celor mai eficiente şi competitive strategii de remunerare a personalului, adaptate la condiţiile pieţei şi care ajută la atragerea, menţinerea şi loializarea celor mai valoroşi angajaţi ai companiei.

În urma realizării studiului va fi elaborat un raport ce va contine: 

 • Informaţie despre politicile de remunerare aplicate în variate companii  
 • Date exacte privind nivelul remunerării pentru variate posturi din companiile ce reprezintă acest domeniu  
 • Lista variatelor beneficii oferite de către companiile participante

BENEFICII

Rezultatele acestui studiu vor oferi companiilor participante următoarele avantaje: 

 • Posibilitatea elaborării politicilor de remunerare adaptate la situaţia existentă în companiile ce activează în domeniu;  
 • Oferirerea salariilor şi a beneficiilor astfel încît acestea să ajute la motivarea, loializarea şi reţinerea celor mai valoroşi angajaţi;  
 • Micşorarea fluctuaţiei personalului prin urmărirea dinamicii modificării nivelurilor salariilor şi a politicilor de remunerare pentru efectuarea modificărilor corespunzătoare în propriile sisteme de remunerare.

CUM SE REALIZEAZĂ

Studiului „Salarii şi beneficii” este desfăşurat în conformitate cu următoarele etape: 

 • IDENTIFICAREA POSTURILOR. În colaborare cu reprezentanţii companiilor participante vor fi determinate posturile pentru care urmează a fi identificate nivelurile de remunerare.  
 • DETERMINAREA EŞANTIONULUI. La această etapă vor fi invitate companiile ce vor oferi informaţii despre nivelul de remunerare şi politicile de recompensare practicate.  
 • APLICAREA CHESTIONARULUI ÎN COMPANIILE PARTICIPANTE. Consultanţii AXA Management Consulting au elaborat un chestionar de colectare a datelor privind politicile de remunerare aplicate, precum şi privind nivelurile de remunerare pentru variate posturi.  
 • Companiile participante la studiu vor face investiţia necesară pentru a acoperi cheltuielile de administrare a studiului. Toate datele oferite de către companiile participante la studiu vor avea un caracter strict confidenţial şi vor fi folosite doar pentru elaborarea studiului respectiv. 
 • PRELUCRAREA REZULTATELOR ŞI ELABORAREA RAPORTULUI. Toate datele colectate vor fi prelucrate şi analizate. În baza analizei efectuate, va fi elaborat un raport ce va prezenta un tablou complet asupra strategiilor şi politicilor de remunerare utilizate, precum şi asupra nivelurilor de remunerare pentru variate posturi.
 • Raportul elaborat va avea următoarea structură: 
 • Date salariale, ce va include nivelul salariului lunar de bază pentru posturile incluse în studiu, partea variabilă, bonus-uri de performanţă, etc;
 • Analiza politicilor de remunerare şi beneficii cum ar fi, spre exemplu, politica de salarizare, remunerarea pentru orele suplimentare lucrate, pachete de beneficii ne-salariale oferite, etc. 

Acest raport va fi pus la dispoziţia companiilor participante. De asemenea, companiile ce nu au participat la studiu vor putea beneficia de raportul complet contra cost.

CONTACT

Pentru a beneficia de acest serviciu şi de avantajele pe care le oferă, precum şi pentru a solicita mai multe detalii despre studiu, ne puteţi contacta la 022 588 854 sau la la adresa de poştă electronică mroscov@axa.md