Audit HR

Error message

Notice: Undefined index: field_members_only in _ctools_entity_field_value_ctools_access_get_child() (line 63 of /home/admin/web/hr-club.md/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/access/entity_field_value.inc).

DESCRIEREA SERVICIULUI

Serviciul de Audit Resurse Umane se adresează companiilor care au ales să nu externalizeze serviciul de administrare personal, dar care vor sa prevină eventuale sancţiuni din partea Inspecţiei Muncii.

Venim să Vă ajutăm, atunci cînd aveţi nevoie de:

 • Evaluarea calităţii practicilor, procedurilor şi rezultatelor departamentului de resurse umane;
 • Audit al dosarelor de personal;
 • Întocmirea Regulamentului Intern, al Contractului Colectiv de Munca şi a altor documente;
 • Întocmirea fişelor de post;
 • Proiectarea / reproiectarea structurii de personal;
 • Consultanţă în elaborarea de politici şi proceduri interne;
 • Consultanţă în aplicarea legislaţiei muncii;
 • Etc.

BENEFICII

Principalele avantaje ale utilizării serviciului de audit oferit de AXA Management Consulting sunt:

 • Documentarea corectă a proceselor de management a resurselor umane, ceea ce vă va permite să evitaţi sancţiuni usturătoare din partea Inspecţiei Muncii;
 • Sisteme funcţionale de management a resurselor umane ce determină o motivaţia sporită şi un devotament avansat al angajaţilor;
 • Abordarea sistematică a proceselor de gestiune a personalului, fapt care duce la optimizarea cheltuielilor de personal.

CUM SE REALIZEAZĂ

Auditul Resurselor Umane presupune un complex de activităţi de colectare de informaţii prin care se verifică conformitatea activităţilor de administrare a personalului. În urma acestei analize rezultă un diagnostic al activităţii firmei din punct de vedere al raporturilor de muncă şi un plan de măsuri corective.
La fel, serviciul va identifica deficienţele în funcţionarea sistemelor de baza de management al resurselor umane:

 • Recrutarea şi selecţia personalului;
 • Evaluarea performanţelor angajaţilor;
 • Remunerarea şi motivarea;
 • Dezvoltarea personalului;
 • Comunicare şi cultură corporativă.

La încheierea auditului Vă prezentăm un raport detaliat cu constatări, sugestii şi propuneri în baza cărora veţi opera optimizări în procesele de management al resurselor umane.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la 022 588 854 sau la la adresa de poştă electronică mroscov@axa.md