Metode de optimizare de personal

Error message

Notice: Undefined index: field_members_only in _ctools_entity_field_value_ctools_access_get_child() (line 63 of /home/admin/web/hr-club.md/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/access/entity_field_value.inc).

METODE DE OPTIMIZARE A NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI

Există două tipuri principial diferite de abordare a procesului de reducere a numărului de angajaţi, care convenţional pot fi împărţite în  «hard» şi «soft».

ABORDAREA «HARD»

Este reducerea clasică de personal: survine în urma unei crize, cînd se iau măsuri referitor la limitarea cheltuielilor prin reducerea personalului, sunt determinate locurile de muncă neeficiente, angajaţii sunt anunţaţi cu două luni înainte despre disponibilizare, li se achită compensaţiile de rigoare şi se face concedierea. În aşa mod, procedura de reducere are loc foarte rapid şi cu cheltuieli relativ mici.

DEZAVANTAJE

În primul rînd, în cazul unor reduceri de personal rapide şi rigide există riscul de eroare care se va transforma pentru companie într-un conflict atît în relaţia cu personalul, cît şi cu sindicatele.

În al doi-lea rînd, în cazul întreprinderilor de formare graduală, apariţia şomajului în masă, se poate transforma în creşterea unei tensiuni sociale în regiune, iar aceasta la rîndul său poate afecta şi relaţiile cu administraţia regională.

În al trei-lea rînd, se agravează climatul moral în colectivul rămas – disponibilizările rigide nu-i fac pe angajaţii rămaşi mai loiali. Iar aceasta în final, se reflectă asupra productivităţi muncii.

ABORDAREA «SOFT»

Sunt axate pe tendinţa de a evita concedierile directe din iniţiativa administraţiei. Esenţa lor constă în crearea unor condiţii pentru stimularea unei reduceri de personal cît mai «naturale». Metodele «soft» sunt orientate spre prevenirea unor situaţii, cînd sunt necesare disponibilizări în masă.

Metodele «soft» pot fi împărţite în trei categorii:

  • plecarea «naturală», firească;
  • reducerea «soft»;
  • administrarea numărului de personal fără reducerea angajaţilor.

PLECAREA «NATURALĂ» A ANGAJAŢILOR

Plecarea «naturală» a angajaţilor – reprezintă metodele, în urma aplicării cărora angajaţii pleacă din propria iniţiativă, iar sarcina administraţiei este de a crea pentru aceasta anumite condiţii. Una din cele mai simple metode este renunţarea la noi angajări de personal, prin emiterea unui ordin special. Paralel, cu aceasta va avea loc şi plecarea «normală» de personal: cineva se va concedia din motive personale, cineva se va pensiona etc. Totuşi, dacă fluctuaţia cadrelor la întreprindere nu este semnificativă, atunci evident nu puteţi miza foarte mult pe această metodă.

Cea mai «dură» metodă din categoria plecării «naturale» este stimularea concedierilor din proprie iniţiativă din contul înăspririi procedurilor şi criteriilor de evaluare a performanţelor şi modernizării sistemului de stimulare materială. Dacă angajatul nu trece următoarea evaluare, acesta fie este concediat din motivul necorespunderii calificării sale postului ocupat, fie este transferat pe o poziţie inferioară corespunzătoare calificării sale (adică, mai prost plătită). Şi una şi cealaltă îl va determina pe angajat să se concedieze din proprie iniţiativă.

REDUCEREA «SOFT»

La metodele de reducere «soft» pot fi trecute:

  • utilizarea anticipată a programelor privilegiate de pensionare;
  • transferarea unei părţi a personalului în unităţile - satelit ale companiei;
  • stimularea concedierilor din iniţiativă proprie printr-un sistem de compensaţii atractive şi susţinere la angajarea ulterioară. 

ADMINISTRAREA NUMĂRULUI  ȘI A CHELTUIELILOR DE PERSONAL FĂRĂ REDUCEREA ANGAJAȚILOR

Este una din cele mai de perspective căi pentru a evita concedierile din iniţiativa administraţiei.

Spre exemplu, pentru lucrările sezoniere sau temporare este mai bine a utiliza contractele de muncă pe termen limitat. Evident, utilizarea unui astfel de instrument presupune multă acurateţe – trebuie să fiţi gata în orice moment să motivaţi faptul că lucrările într-adevăr poarta un caracter temporar.

De asemenea, pentru anumite tipuri de lucrări puteţi atrage specialişti prin contracte de antrepriză şi totodată să va gîndiţi la posibilitatea de a preda, in general, anumite funcţii companiilor de outsourcing.

În cazul survenirii unei crize neaşteptate, cînd se cere urgent a reduce cheltuielile, personalul poate fi trecut la un grafic de muncă redus – zi de muncă incompletă sau săptămînă de lucru incompletă.

Utilizînd metodele «soft» de reducere a numărului de angajaţi, compania soluţionează două sarcini – reduce cheltuielile de personal şi totodată asigură loialitatea atît a angajaţilor rămaşi, cît şi a foştilor angajaţi.