May 8, 2014
O persoană nou intrată într-o organizaţie poate întîmpina diverse dificultăţi de integrare, necunoscînd regulile, normele de grup, modul de îndeplinire a sarcinilor etc. În asemenea momente, poate întîlni obstacole mai...
May 8, 2014
Angajarea oricărei persoane să se facă în acord cu legislaţie în vigoare în acest domeniu. Între organizaţie si angajat se încheie un contract de munca ce ţine seama şi de elementele stabilite în timpul interviului....
May 8, 2014
Pregătirea noilor angajaţi se realizează astfel încât aceştia să simtă că aparţin organizaţiei şi sunt utili realizării obiectivelor. Acest lucru se poate realiza numai dacă noilor angajaţi li se încredinţează sarcini...
May 8, 2014
De multe ori în procesul de adresare a întrebărilor noi ne focusăm asupra a ceea ce ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut la fostul angajat pentru postul respectiv, uitând de interacţiunea dintre aplicant şi postul în general...

Pages