May 12, 2014
Atît organizaţia, cît şi fiecare angajat în parte au scopuri precise pe care le urmăresc în evaluarea performanţei. În unele cazuri aceste obiective sînt compatibile, alteori nu. Vom investiga pe scurt aceste scopuri şi...
May 12, 2014
Este recomandabil ca feedbackul cu referire la performanţa individuală să fie oferit prin interviul de evaluare. Aceasta este o ocazie de a lămuri orice punct care trebuie adus în discuţie, de a cădea de acord asupra...
May 12, 2014
Procesul de elaborarea a sistemului de evaluare a performanţelor angajaţilor poate fi desfăşurat în conformitate cu următoarele etape: 1.    Stabilirea obiectivelor sistemului de evaluare a performanţelor. 2.   ...
May 12, 2014
Evaluarea personalului este un element cheie în Managementul Resurselor Umane - ea permite o abordare integrativă a acestui domeniu deoarece se angrenează cu alte zone ale MRU - recrutare şi selecţie, structura...

Pages