September 11, 2014
METODE DE OPTIMIZARE A NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI Există două tipuri principial diferite de abordare a procesului de reducere a numărului de angajaţi, care convenţional pot fi împărţite în  «hard» şi «soft». ABORDAREA «HARD...
May 8, 2014
Deciziile de stabilire a grupelor majore ale structurii salariale, ar putea contribui pozitiv la definirea acestor grupe, angajaţii cunoscînd punctele sensibile, cum ar fi interesele oamenilor din diferitele grupe.  ...
May 8, 2014
Activitatea de evaluare a posturilor are ca finalitate stabilirea unei ierarhii a posturilor in organizaţie. Aceasta ierarhie conduce la realizarea unui sistem corect de recompensare, a unui sistem de promovare si a...
May 8, 2014
Structura de salarii a unei companii trebuie să fie percepută ca logică măcar de o majoritate a angajaţilor, dar în acelaşi timp trebuie să se integreze în ceea ce se practică în exterior, pe piaţa muncii. Există...

Pages